Výstava

Laterna magika: Dekonstrukce a aktualizace

Kurátorky: Kateřina Svatoňová, Lucie Česálková

Dům umění Brno 15. 5. – 28. 7. 2019
vernisáž: 21. 5. od 18 hod.

MeetFactory Praha 24. 9. – 10. 11. 2019

Výstava představí výsledky čtyřletého výzkumu a zveřejní dosud nikdy nepublikovaný a neprezentovaný materiál využívaný pro specifická multimediální představení Laterny magiky. Jejím cílem je ukázat Laternu magiku z různých stran, není však plánována jako monografické, historické představení jednoho československého divadla.

Nepůjde o rekonstrukci dobových představení, ale výstavní projekt se pokusí odhalit základní principy Laterny magiky, pochopit podstatu multimediálního představení, jeho možnosti i limity, simulovat multismyslový zážitek návštěvníkovi výstavy, ale zároveň rozkrýt i některé otázky, které s sebou tato experimentální scéna v průběhu svého působení nesla, jako je politická reprezentace, instituční zázemí, propagace, paměť experimentu či role umělce během normalizace.

Zatímco první výstava v Domě umění představí dosud  nezveřejněné archivní materiály a prováže je s novými uměleckými díly (Zbyňka Baladrána, Jiřího Žáka, Michala Kindernaye a dalších), druhá výstava chce více využít multimediální prostor MeetFactory a stát se odvážnější laboratoří Laterny magiky.  Vystavovaný fenomén oživí díky účasti Michaela Bielického, světově uznávaného umělce, který je dodnes principy Laterny magiky inspirován, ale i zahraničních rezidentů, kteří mohou mít na Laternu magiku zcela odlišný, tradicí/historií nezatížený pohled.

Výstavu by mělo doprovázet samostatné divadelní představení využívající rozhovory s pamětníky a rovněž taneční představení Markéty Kuttnerové, jež bude volnou interpretací představení Odysseus, a doprovodné projekce materiálů úzce souvisejících s Laternou magikou.

Výstavní projekt se dekonstrukcí chce podívat „za“ obraz/divadlo, „za“ celistvou iluzi a rozkládat pečlivě synchronizovaný stroj na součástky. Dekonstrukce jde ruku v ruce s aktualizací, která bude základem prostorového řešení jednotlivých instalací a rovněž se otiskne do nově vzniklých uměleckých projektů, které budou organicky „prorůstat“ archivním materiálem. To dovolí ukázat Laternu magiku jako živý organismus a nikoli jako historické dílo a sledovat i rozvíjet jeho současné možnosti.

Materiálově bohatá a multimediálně orientovaná expozice bude určena jak odborné, tak širší laické veřejnosti a vzdělávacím institucím.

Obě výstavy doplní publikace, jež vyjde na jaře roku 2019 a zaměří se na teoretické a historické otázky svázané s fenoménem Laterny magiky.