Ze soukromých archivů

* Náčrtek zasvícení scény
Náčrtek zasvícení scény pro zájezd představení Odysseus se používal k tomu, aby se svícení co nejvíce podobalo zasvícení pražské scény.

* Nákres míchacích pásů
Tabulku napsal Ivo Špalj pro produkci Laterny magiky, aby věděla, kolik míchacích pásů (krabic pro 300 m magnetických pásů) má přivézt do míchací haly Evropa. Pásy byly mono a tříkanálového charakteru. Z mixů byla následně vyráběna šestikanálová provozní kopie do divadla. Povely se přepsaly na optický záznam a kopírovaly se na jeden z obrazů (filmová kombinovaná kopie).

Foto © NFA (Tommy Jay)