Partneři

Hlavní řešitel
NFA

Spoluřešitelé
FF UK, CESNET, ČVUT

Partneři
Národní divadlo, Laterna magika, MeetFactory, Dům umění města Brna

Mediální partneři
ArtMap, Art & Antiques, A2, Artalk, ARTIKL, ArtMap, České galerie, GoOut, KAM v Brně, Sibiř, TIC

Podpořeno
Ministerstvo kultury ČR
Výzkum je financován z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II)