Kniha

Kniha Lucie Česálkové a Kateřiny Svatoňové Diktátor času: (De)kontextualizace fenoménu Laterny magiky vyšla v květnu 2019, zaměřuje se na teoretické a historické otázky svázané s fenoménem Laterny magiky. Knihu vydal Národní filmový archiv ve spolupráci s FF UK.
Cena: 500 Kč.

Laterna magika, kombinující multižánrové divadelní inscenace s filmovými projekcemi na několik pláten umístěných v prostoru jeviště, vznikla jako reprezentativní a reprezentační program ČSR pro mezinárodní výstavu Expo 58. Na tento mimořádný úspěch navázala v Praze stejnojmenná série představení a posléze i stálá divadelní scéna vycházející ze stejného inscenačního principu. Byla a je – díky své experimentální povaze, kombinaci více uměleckých druhů, propojení uměleckého díla s vývojem nových technologií, významné roli v rámci státní propagace v zahraničí a spolupráci mnoha význačných osobností – ojedinělým médiem, a to jak v historii českého umění, tak i ve světovém kontextu.

Kniha, věnovaná působení Laterny magiky zejména v období let 1958–1992, nepředkládá kompletní dějiny jednoho divadla, ale ukazuje ji jako komplexní fenomén poznamenaný mnoha dobovými, kulturními, uměleckými, personálními, ideovými, politickými, technickými či technologickými proměnami, jež se různě a s odlišnou intenzitou projevovaly v jejích inscenacích. Jeho povaha je určována především mnoha ambivalencemi: Laterna magika je jak fragmentární, tak celistvá, rozptylující i imersivní, minulá i současná, reprodukovaná i živá, tradiční i progresivní, ideologická i k ideologii kritická, lidová i elitní, decentní i voyeurská. S každou inscenací a hlavně s každou novou fasetou, se otevírají další a další protimluvy, komplikace a paradoxy, které ukazují, že právě skrze Laternu magiku má smysl se dívat na kulturu socialistického i postsocialistického Československa posledních šedesáti let.